I. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTININ TANIMI Objektif cezalandırılabilme şartları, suçun tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen, failin cezalandırılması için kanunun ayrıca aradığı şartlardır. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde kişi, haksızlık ve suç teşkil eden eylemi sebebiyle ceza yaptırımına tabi tutulamaz. II. KAVRAMSAL PROBLEM Objektif cezalandırılabilme şartları kavramında geçen “objektif” kelimesinin duruma netlik kazandırmadığı ortadadır. Ayrıca TCK’da bu kavrama…