Tüketici hakem heyeti süreçlerinin yürütülmesi, yargıya intikal eden tüketici uyuşmazlıklarının çözümü gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır.