Türk Ceza Kanunu’ nda ve diğer kanunlarda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sinai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik suçlar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Ceza Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi alınmış olup,

Ceza hukuku alanında düzenlenen pek çok eğitim, seminer ve toplantılara katılım sebebiyle Ceza Hukuku alanında iddialıyız.