Veraset belgesi çıkartmak, vasiyetname tanzimi, vasiyetnamenin iptali, miras taksim sözleşmeleri, muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları, tenkis davaları, miras sebebiyle istihkak davaları başta olmak üzere Miras Hukuku ile ilgili konularda hukuki yardım sağlanmaktadır.