Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, yurt dışında mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesinde hukuki yardım sağlanmaktadır.