İş hukuku alanında işe iade, kıdem ve ihbar tazminatları ile işçilik alacağı davaları başta olmak üzere, işçilerin rekabet etmeme, gizlilik ve sadakat borcundan ya da iş kazalarından doğan sorumluluğa ilişkin uyuşmazlıklar ve sendikal yetki süreci uyuşmazlıkları kapsamında destek verilmekte, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi; sendikal yetki tespit süreçlerinin yönetilmesi, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılım, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi konularda hukuki yardım sağlanmaktadır.