ÇEVRE VE İDARİ YAPTIRIMLAR

  • 5 Ağustos 2020
  • sahinatakan
  • Genel

GİRİŞ             Zaman içerisinde insan, çevreye verdiği zararın farkına varmış ve çevreyi korumak adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bundaki amacın, özellikle sanayileşme ile çevreye verilen zararın bir nebze önüne geçmek; doğadaki diğer canlıları, özellikle hayvanların ve bitkilerin korunmasını sağlamak; şehirlerin düzenli görünmesini ile insan huzurunu sağlamak olduğu söylenebilir.             Bu çalışmada, Türk hukukunda çevrenin korunmasını amaçlayan…