Şirket kuruluşları, ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadilleri, şirket genel kurullarının düzenlenmesi, yönetim kurulu kararlarının, vekâletnamelerin ve sair kurumsal metinlerin hazırlanması, bunların noter ve tescil süreçlerinin yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltım işlemlerinin ve şirketlerin sona ermesi ve tasfiye süreçlerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır.