İnşaat, devir ve kira işlemlerine ilişkin projelerinin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi başta olmak üzere imar mevzuatına uyum, yönetim planlarının geliştirilmesi, izin ve ruhsatların alınması; satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve tüm bu işlemlere ilişkin tapu müdürlükleri nezdinde tamamlanması gereken işlerin yürütülmesi alanlarında hukuki destek sağlanmaktadır.