SUSMA HAKKI

  • 3 Şubat 2020
  • sahinatakan
  • Genel

I. GENEL OLARAK SUSMA HAKKI “Susma”[1], kişinin konuşmaması veya konuşmaktan çekindiği hali ifade eden bir durumdur.[2] Ceza muhakemesinde “susma” ise temel bir hak olarak görülmektedir. Susma veya sessiz kalma olarak da ifade edilen bu hak ile suç şüphesi altında bulunan kişinin, bu suç ile ilgili olarak sessiz kalma tercihine devletin soruşturma veya kovuşturma makamlarını işgal…

Seri muhakeme usulünde, muhakeme sürecinin kısaltılması amaçlansa da; her şeyden önce belirmek gerekir ki, bu usulün uygulanabilmesi için şüphelinin onayının alınması gerekir. Yani şüpheli önündeki yollardan birini seçecektir… Bu girişten sonra, seri muhakeme usulü ile ilgili olduğunu düşündüğüm birtakım ceza muhakemesi ilkelerini incelemek gerektiği kanaatindeyim.  1. Hukuk devleti ilkesi: Bu ilke ile insan haklarının gerçekleştirilmesi,…