RÜŞVET SUÇUNA TEŞEBBÜS

  • 22 Şubat 2021
  • sahinatakan
  • Genel

Rüşvet suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığına bakmak için öncelikle şu hususların açıklanması gerekir: 1) Rüşvet suçunun düzenlendiği TCK m. 252’nin 3. fıkrasına bakıldığında, “Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.” denilmiştir. TCK m. 252’de düzenlenen rüşvet suçuna göre, rüşvet anlaşmasının yapılmasıyla birlikte suç tamamlanacağını, yararın sağlanması ile birlikte sona ereceğini düşünenlerdenim. Yani,…

GİRİŞ             Şirket veya kooperatiflerin, mevcut durumları, yaptıkları işler konusunda yanlış bilgi vermesi neticesinde, bu bilgilere güvenen kişiler zarara uğrayabilmektedir. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgileri veren kimselerin eylemleri teknik anlamda dolandırıcılık kapsamında da girmediğinden, “şirket veya kooperatif hakkında yanlış bilgi” suçu düzenlenmiştir.             Çalışmamızda söz konusu suçun açıklamasını yapmaya çalışacağız. I. ŞİRKET VEYA KOOPERATİF…

GİRİŞ İnsanı insan yapan birçok değeri hiçe sayıp, onu obje konumuna düşüren işkence, bireyi kendi gözünde değersiz kılmakta, onu aşağılamaktadır. Şüpheli veya sanıktan delile ulaşan sistemlerin vazgeçilmezi haline gelen işkence ile insan hakları hiçe sayılmaktadır. AİHS m. 3’te düzenlenen işkence yasağı için, “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi…