Her türlü icra takibinin hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek davalarının açılması, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması, borca ve takibe itiraz işlemleri, itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarında ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm süreçlerde hukuki yardım sağlanmaktadır.