Büromuz, ticari ve ticari olmayan nitelikteki tüm sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin uygulanma safhası ve sözleşme ilişkisi kapsamında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü alanında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmektedir.

          Bu kapsamda ulusal ve uluslararası satış sözleşmeleri, pay devir ve pay sahipleri sözleşmeleri, ticari işletme devirleri, kredi sözleşmeleri, bayilik, kira, eser, teminat sözleşmeleri, gayrimenkullerin konu edildiği ticari sözleşmeler ve tüketici sözleşmeleri gibi geniş bir yelpazeyi içeren sözleşme hukukunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.