ŞAHİN HUKUK BÜROSU

Vizyon ve Misyon

Büromuz, korunması gereken hakkı, edindiği işi veya müvekkili hiçbir şekilde önem derecesine göre sınıflandırmaz. Her müvekkil, sorununun çözümü hakkında azami emek ve özen gösterilmesini hak eder.

Bu kapsamda hukukun genel ilkeleri çerçevesinde hareket ederek,  müvekkillerimizin haklarını korumayı amaçlamaktayız.

Kurucu Avukat

Atakan ŞAHİN

İşbirliği İçinde Bulunduğumuz Hukuk Büroları

– Sezgin Hukuk Bürosu – Bergama/İZMİR

MAKALELER

Son Yazılan Makaleler

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne Göre Yapılan İhalede 10. Madde Taahhütnamesi ve Teknik Personele İlişkin Taahhütname Verilmesinin Zorunlu Olmadığına İlişkin İnceleme

  • 23 Ağustos 2023
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (i) bendinde, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz...

TCK m.97/2, m.89/2-3 ve TCK m. 87/1-2 Hükümlerinin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların TCK m.23’te Belirtilen Temel Özelliklerine Uygunluğu Üzerine

  • 5 Mart 2021
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, TCK m. 23’te düzenlenmiş ve, “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan...

RÜŞVET SUÇUNA TEŞEBBÜS

  • 22 Şubat 2021
Rüşvet suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığına bakmak için öncelikle şu hususların açıklanması gerekir: 1) Rüşvet suçunun düzenlendiği TCK m. 252’nin 3. fıkrasına bakıldığında, “Rüşvet...

ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ

  • 20 Şubat 2021
GİRİŞ             Şirket veya kooperatiflerin, mevcut durumları, yaptıkları işler konusunda yanlış bilgi vermesi neticesinde, bu bilgilere güvenen kişiler zarara uğrayabilmektedir. Şirket veya kooperatifler hakkında...