Tedarik sözleşmeleri, cari hesap ilişkileri, haksız rekabet ve benzeri ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlanmaktadır.