TCK m. 30/3’te (3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır” denilmişitr.  Mantıken kaçınılmaz hataya düşen kişinin kast ve taksiri ortadan kalkacağından, kusurlu davranışından da söz edilemeyecektir. Böylece fail cezalandırılamayacaktır. Ancak maddedeki esas sorun, kaçınılmaz hatanın ne demek olduğunun net olarak açıklanmamasıdır. 

Bir diğer sorun ise ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan koşulların gerçekleştiğinde kaçınılabilir bir hata olduğunda ne yapılacaktır? Kaçınılabilir olan durumlarda ne olacağı maddenin gerekçesinde yazmaktadır. Buna göre, “ Somut olayda söz konusu nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanabilecektir. Ancak, bunun için hatanın kaçınılmaz olması gerekir. Hatanın kaçınılabilir olması durumunda ise, kişi işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulacak ve fakat bu hata, temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.” denilmektedir.

Ancak bu durumun adaletsizlik yarattığı açıktır. Çünkü TCK m. 27 deki “sınırın aşılması”  ve m. 30/3 hemen hemen aynı konuyu düzenlenmiş; buna rağmen m. 27’de “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.” denilmiştir. TCK m. 27’de sınırın kast olmaksızın aşılması halinde fail, suçun ancak taksirle de işlenebildiği hallerde cezalandırılabilmektedir. Yani m. 27’ye göre, failin işlediği fiilin taksirli hali düzenlenmemişse, failin hiç ceza almaması da mümkündür.  Fakat m. 30/3’te kaçınılabilir hataya düşen kişi doğrudan doğruya kasten işlenen suçtan cezalandırılacak ancak ceza alt sınıra yaklaşılarak belirlenecektir.

Kanımca m. 30/3 ile m. 27 neredeyse aynı konuları düzenlediğinden ve kavram kargaşasına mahal vermemek adına, m 27’ye benzer bir düzenleme m. 30/3’te de yapılmalı veya m. 27’ye ek bir düzenleme getirilerek TCK m. 30/3 olarak ilga edilmelidir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir