GÜRÜLTÜ KABAHATİ

Gündelik hayatta herkes, kendisini rahatsız edecek ve yaşam kalitesini düşürecek nitelikte gürültüye maruz kalmıştır. Gürültünün bir kabahat olarak düzenlenmesi ile işte tam da bu soruna bir çözüm bulunması amaçlanmıştır. Böylece kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama haklarının ihlal edilmemesi sağlanabilecektir.  Gürültü, bir kabahat olarak Kabahatler Kanunu m. 36’da düzenlendiği gibi, gürültü ile düzenlemeler sadece…