TCK m.97/2, m.89/2-3 ve TCK m. 87/1-2 Hükümlerinin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların TCK m.23’te Belirtilen Temel Özelliklerine Uygunluğu Üzerine

 • 5 Mart 2021
 • Genel
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, TCK m. 23’te düzenlenmiş ve, “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi...

RÜŞVET SUÇUNA TEŞEBBÜS

 • 22 Şubat 2021
 • Genel
Rüşvet suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığına bakmak için öncelikle şu hususların açıklanması gerekir: 1) Rüşvet suçunun düzenlendiği TCK m. 252’nin 3....

ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ

 • 20 Şubat 2021
 • Genel
GİRİŞ             Şirket veya kooperatiflerin, mevcut durumları, yaptıkları işler konusunda yanlış bilgi vermesi neticesinde, bu bilgilere güvenen kişiler zarara uğrayabilmektedir. Şirket...

AİHS’TE VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA İŞKENCE YASAĞI

 • 20 Şubat 2021
 • Genel
GİRİŞ İnsanı insan yapan birçok değeri hiçe sayıp, onu obje konumuna düşüren işkence, bireyi kendi gözünde değersiz kılmakta, onu aşağılamaktadır. Şüpheli...

ÇEVRE VE İDARİ YAPTIRIMLAR

 • 5 Ağustos 2020
 • Genel
GİRİŞ             Zaman içerisinde insan, çevreye verdiği zararın farkına varmış ve çevreyi korumak adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bundaki amacın, özellikle sanayileşme...

Mağdur Tarafından Yapılan Ses Kayıtlarının Delil Değeri

 • 13 Temmuz 2020
 • Genel
Mağdur tarafından elde edilen ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak baştan belirtmek gerekir ki ister yetkili...

ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDAKİ İADE KAVRAMININ TÜRK HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ

 • 9 Temmuz 2020
 • Genel
Bir devlet, başka bir devletin yargılayacağı veya cezasını infaz edeceği suçluya sığınak olmamalıdır. Devletlerin çıkarları ve adaletin gerekleri bu kurumu zorunlu...

Aile İçi Şiddet Mağdurları

 • 9 Temmuz 2020
 • Genel
Aile içi şiddet: Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; ekonomik, cinsel isteklerin tatmini, uyuşturucu/uyarıcı madde ve...