I. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTININ TANIMI Objektif cezalandırılabilme şartları, suçun tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen, failin cezalandırılması için kanunun ayrıca aradığı şartlardır. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde kişi, haksızlık ve suç teşkil eden eylemi sebebiyle ceza yaptırımına tabi tutulamaz. II. KAVRAMSAL PROBLEM Objektif cezalandırılabilme şartları kavramında geçen “objektif” kelimesinin duruma netlik kazandırmadığı ortadadır. Ayrıca TCK’da bu kavrama…

GÜRÜLTÜ KABAHATİ

Gündelik hayatta herkes, kendisini rahatsız edecek ve yaşam kalitesini düşürecek nitelikte gürültüye maruz kalmıştır. Gürültünün bir kabahat olarak düzenlenmesi ile işte tam da bu soruna bir çözüm bulunması amaçlanmıştır. Böylece kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama haklarının ihlal edilmemesi sağlanabilecektir.  Gürültü, bir kabahat olarak Kabahatler Kanunu m. 36’da düzenlendiği gibi, gürültü ile düzenlemeler sadece…

Yaşandığı iddia edilen olayı en iyi bilebilecek kişi şüphelinin kendisidir. Bu nedenle şüphelinin hukuka uygun ve temel hak ve özgürlüklerine saygılı davranılarak alınan ifadesi, ceza muhakemesinin seyri açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü delil elde ederken yasak yollara başvurulmadan, şüphelinin kendi rızası ile verdiği ifadede olayın aydınlatılmasına yarayacak pek çok bilgi ortaya çıkacaktır….