Yaşandığı iddia edilen olayı en iyi bilebilecek kişi şüphelinin kendisidir. Bu nedenle şüphelinin hukuka uygun ve temel hak ve özgürlüklerine saygılı davranılarak alınan ifadesi, ceza muhakemesinin seyri açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü delil elde ederken yasak yollara başvurulmadan, şüphelinin kendi rızası ile verdiği ifadede olayın aydınlatılmasına yarayacak pek çok bilgi ortaya çıkacaktır….