ŞAHİN HUKUK BÜROSU

Vizyon ve Misyon

Büromuz, korunması gereken hakkı, edindiği işi veya müvekkili hiçbir şekilde önem derecesine göre sınıflandırmaz. Her müvekkil, sorununun çözümü hakkında azami emek ve özen gösterilmesini hak eder.

Bu kapsamda hukukun genel ilkeleri çerçevesinde hareket ederek,  müvekkillerimizin haklarını korumayı amaçlamaktayız.

Kurucu Avukat

Atakan ŞAHİN

İşbirliği İçinde Bulunduklarımız

– Konca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi – Bayraklı/İZMİR

– Sezgin Hukuk Bürosu – Bergama/İZMİR

MAKALELER

Son Yazılan Makaleler

ÇEVRE VE İDARİ YAPTIRIMLAR

  • 5 Ağustos 2020
GİRİŞ             Zaman içerisinde insan, çevreye verdiği zararın farkına varmış ve çevreyi korumak adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bundaki amacın, özellikle sanayileşme ile çevreye verilen...

Mağdur Tarafından Yapılan Ses Kayıtlarının Delil Değeri

  • 13 Temmuz 2020
Mağdur tarafından elde edilen ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak baştan belirtmek gerekir ki ister yetkili makamlar, isterse bizzat...

ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDAKİ İADE KAVRAMININ TÜRK HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ

  • 9 Temmuz 2020
Bir devlet, başka bir devletin yargılayacağı veya cezasını infaz edeceği suçluya sığınak olmamalıdır. Devletlerin çıkarları ve adaletin gerekleri bu kurumu zorunlu kılmaktadır. İade, bir...

Aile İçi Şiddet Mağdurları

  • 9 Temmuz 2020
Aile içi şiddet: Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; ekonomik, cinsel isteklerin tatmini, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkol tüketimi gibi...